Céljaink

Az egyesület célja a nemzeti kultúra megőrzése, a történelmi és kulturális tradíciók ápolása, a katonai erények, a huszár-lovas és honvéd emlékek megtartása, ápolása, valamint felelevenítése Békés megyében, a huszárság és a honvéd gyalogság hagyományinak, szabályainak, erkölcsi alapjainak életben tartása, értékeinek megőrzése, széles körben történő megismertetése, az ifjúság nevelése, tájékoztatása, és az egészséges testkultúra ösztönzése.

Törekszünk arra, hogy minél szélesebb rétegek ismerhessék meg nemzeti múltunkban, de a világtörténelemben is jelentős szerepet játszó huszárság és a sokszor méltatlanul figyelmen kívül hagyott honvéd gyalogság történetét, kultúráját.

A hagyományőrzés ilyen formáját szeretnénk Békés megyében és a megyén kívül minél több településére elvinni, hiszen minden magyar ember szívét megdobogtatja, ha huszárt lát, mert e korabeli fegyvernem egybeforrott a magyarsággal, kellemes emlékeket ébreszt kicsikben, nagyokban egyaránt.

Ennek érdekében kutatjuk a huszárok és a honvéd gyalogosok életérzését, mindennapjait, és szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek. A csapat tagjai fontosnak tartják átadni a fiatal korosztálynak e kor szellemét, azt a hazaszeretetet és összetartást, ami a magyar huszárokat és a honvédokat jellemezte.

Az egyesület megalapításával célunk olyan közös érdeklődésen alapuló baráti közösség létrehozása, amely gazdagítja Békés megye polgári és társadalmi életét.