Tevékenységünk

–         Békés megyei ünnepélyek, rendezvények, felvonulások, tiszteletadások fényének emelése, tartalmasabbá tétele, díszelgő tevékenység és rendezvénybiztosítás ellátása.

–         Részvétel országos és országon kívüli rendezvényeken (pl. szabadságharc emlékcsatái: Szolnok, Tápióbicske, Szőreg), hagyományőrző fesztiválokon, csataidéző és egyéb rendezvényeken, ott Békés megye képviselése.

–         Felnőttek és gyerekek számára ismeretterjesztő, élő történelemórák, oktató foglalkozások szervezése, a huszárok és a honvéd gyalogosok mindennapjainak és felszereléseinek megismertetése, tanítása.

Keressük az együttműködést más hagyományőrző szervezetekkel, egyesületekkel, velük közös programokat, bemutatókat, rendezvényeket szervezünk.

Az egyesület tagja a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek, amelynek már több rendezvényén szerepelt, mint pl. a Szolnoki és a Tápióbicskei csata, amelyet a jövőben is folytatni szeretnénk, szoros együttműködést kialakítva a Szövetséggel és társszervezeteivel, egyesületeivel.

Részt veszünk hazai és külföldi emlékcsatákon, bemutatókon, felvonulásokon, koszorúzási és megemlékező ünnepségeken, hagyományőrző összejöveteleken, továbbá minden olyan kulturális és egyéb rendezvényen, amibe a huszár és a honvéd gyalogság beleillik, ugyanakkor elhatárolódva a politikai nézetektől.

Megjelenésünkkel, felszerelésünkkel, alaki és lőgyakorlatainkat autentikus módon, adaptációkkal hűen követve adjuk elő az 1848/49-es előírásokat és hagyományokat.