Bemutatkozás

Az egyesület története, küldetése

Nemzetünk hagyományainak ápolása fontos feladatunk.

Az 1848-49-es magyar szabadságharc történelmünk egyik legfényesebb, legdicsőbb történelmi eseménye. Eseményeinek, szellemiségének megőrzése és ápolása hazafias kötelességünk.

Egyesületünk, a BÉKÉS MEGYEI KÁROLYI-HUSZÁR ÉS HONVÉD HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET 2010.november 27-én alakult Békéscsabán, mely 2013. október 21. óta közhasznú civil szervezetként működik.

A Békés Megyei név az egész Békés megyére kiterjedő összefogásra utal, az egyesület egy csapatban szeretné egyesíteni a megyén belül a hagyományőrzésnek eme formájához csatlakozni kívánókat. Az egyesület székhelye és működési területe Békéscsaba.

Az egyesület küldetése a modern világban is tipikusan magyar eredetű hajdani fegyvernemként közismert huszárság, ezen belül is a hajdani Károlyihuszárezred és az 1848-49-es honvéd gyalogosság, ezen belül a Békés megyéhez szorosan kapcsolódó 30. honvéd gyalogos zászlóalj megelevenítése, szellemiségének, történelmi és kulturális értékeinek bemutatása és hagyományainak ápolása, megismertetése  megyénkben, országosan és határainkon kívül.

Mivel a huszár bandérium bekerülési költségei sajnos jelenleg meghaladják vagyoni lehetőségeinket, és mivel a honvéd gyalogos zászlóalj felállítása jóval kevesebb összegbe kerül, ezért a 30. honvéd zászlóalj felállítását kezdtük meg saját önerőből, amely jelenleg is zajlik, de fontosnak tartjuk, hogy a közeljövőben életre tudjuk hívni a Károlyi-huszár bandériumot is, amit főleg pályázati és egyéb támogatásból szeretnénk megvalósítani.

Az 1848-49-es magyar szabadságharc alatt Békés megye a Károlyi (16.) -huszárezred toborzókörzetébe tartozott, megyénk fiait ebbe az ezredbe sorozták. Ez az ezred 1849-ben huzamosabb ideig Békés megyében állomásozott, ezért döntöttünk a Károlyi-huszár bandérium felállítása mellett.

Céljaink

Az egyesület célja a nemzeti kultúra megőrzése, a történelmi és kulturális tradíciók ápolása, a katonai erények, a huszár-lovas és honvéd emlékek megtartása, ápolása, valamint felelevenítése Békés megyében, a huszárság és a honvéd gyalogság hagyományinak, szabályainak, erkölcsi alapjainak életben tartása, értékeinek megőrzése, széles körben történő megismertetése, az ifjúság nevelése, tájékoztatása, és az egészséges testkultúra ösztönzése.

Törekszünk arra, hogy minél szélesebb rétegek ismerhessék meg nemzeti múltunkban, de a világtörténelemben is jelentős szerepet játszó huszárság és a sokszor méltatlanul figyelmen kívül hagyott honvéd gyalogság történetét, kultúráját.

A hagyományőrzés ilyen formáját szeretnénk Békés megyében és a megyén kívül minél több településére elvinni, hiszen minden magyar ember szívét megdobogtatja, ha huszárt lát, mert e korabeli fegyvernem egybeforrott a magyarsággal, kellemes emlékeket ébreszt kicsikben, nagyokban egyaránt.

Ennek érdekében kutatjuk a huszárok és a honvéd gyalogosok életérzését, mindennapjait, és szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek. A csapat tagjai fontosnak tartják átadni a fiatal korosztálynak e kor szellemét, azt a hazaszeretetet és összetartást, ami a magyar huszárokat és a honvédokat jellemezte.

Az egyesület megalapításával célunk olyan közös érdeklődésen alapuló baráti közösség létrehozása, amely gazdagítja Békés megye polgári és társadalmi életét.

Tevékenységünk

–         Békés megyei ünnepélyek, rendezvények, felvonulások, tiszteletadások fényének emelése, tartalmasabbá tétele, díszelgő tevékenység és rendezvénybiztosítás ellátása.

–         Részvétel országos és országon kívüli rendezvényeken (pl. szabadságharc emlékcsatái: Szolnok, Tápióbicske, Szőreg), hagyományőrző fesztiválokon, csataidéző és egyéb rendezvényeken, ott Békés megye képviselése.

–         Felnőttek és gyerekek számára ismeretterjesztő, élő történelemórák, oktató foglalkozások szervezése, a huszárok és a honvéd gyalogosok mindennapjainak és felszereléseinek megismertetése, tanítása.

Keressük az együttműködést más hagyományőrző szervezetekkel, egyesületekkel, velük közös programokat, bemutatókat, rendezvényeket szervezünk.

Az egyesület tagja a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek, amelynek már több rendezvényén szerepelt, mint pl. a Szolnoki és a Tápióbicskei csata, amelyet a jövőben is folytatni szeretnénk, szoros együttműködést kialakítva a Szövetséggel és társszervezeteivel, egyesületeivel.

Részt veszünk hazai és külföldi emlékcsatákon, bemutatókon, felvonulásokon, koszorúzási és megemlékező ünnepségeken, hagyományőrző összejöveteleken, továbbá minden olyan kulturális és egyéb rendezvényen, amibe a huszár és a honvéd gyalogság beleillik, ugyanakkor elhatárolódva a politikai nézetektől.

Megjelenésünkkel, felszerelésünkkel, alaki és lőgyakorlatainkat autentikus módon, adaptációkkal hűen követve adjuk elő az 1848/49-es előírásokat és hagyományokat.