A Károlyi-huszárezred története

Csikány Tamás: A 16. (Károlyi) huszárezred története. (In:) Kecskemét is kiállítja… Kecskemétiek a szabadságharcban II. Szerk. Székelyné Kőrösi Ilona. Kecskemét, 2002. 131-162. o.

A Károlyi-huszárezred története

Az 1848 nyarán meginduló hadseregszervezés rendkívül nehéz feladat elé állította a magyar kormányt. Ennek ugyanis azon túl, hogy nem voltak meg a törvényi alapjai, a feltételei is jórészt hiányoztak. Ebben az időben a hadiipar szinte a nullával egyenlő, az országban állomásozó katonaság megbízhatósága erősen megkérdőjelezhető, de a szervezés irányítására is alig találhattak kellő szakmai tudással és megbízhatósággal rendelkező tisztet. Mindezek ellenére e hatalmas feladatot el kellett végezni, ezt követelte az egyre véresebb délvidéki háború, a szerb felkelés leverése, majd a horvát bán, Josip Jellačić támadásának veszélye. De erre sarkalt a bécsi udvarral egyre romló kapcsolat is.

Folytatás